The Dream of our Progam Manager Danielle Curfs, published in the Brightlands Newsletter, LED Brainport, WijLimburg and Maastricht University:
(only in dutch) 

Uniek matrixconcept overbrugt Valley of Death

LAB

InSciTe, het op Brightlands Chemelot gevestigde Institute for Science and Technology, ondersteunt wetenschappers en startende ondernemers met het vertalen van onder andere medische innovaties naar praktische toepassingen. Drie jaar na de oprichting is de biomedische afdeling van het instituut uit zijn jasje gegroeid. Nog dit jaar wordt begonnen met de bouw van nieuwe labs en cleanrooms.

Danielle Curfs houdt nog een slag om de arm. De financiering van een gloednieuw gebouw met de bijbehorende faciliteiten neemt vastere vormen aan, maar de handtekeningen door drie geïnteresseerde investeerders zijn nog niet gezet.

Droom
Een formaliteit, maar toch. “Ik zou het echt vreselijk vinden als ik voor mijn beurt zou praten en het project alsnog wordt afgeblazen”, zegt de manager van het biomedische programma van InSciTe. “Het matrix concept dat we gaan neerzetten is iets waar we jaren aan gewerkt hebben. Een droom die uitkomt. Hiermee kunnen we veelbelovende nieuwe oplossingen voor de behandeling van ziektes en aandoeningen rijp maken voor de klinische testfase. Een kostbaar traject dat vaak sneuvelt op een gebrek aan faciliteiten, geld en kennis. Doodzonde, want waarvoor zou je anders innovaties bedenken? Toch niet om ze op de plank te laten liggen. Met de biomedische matrixversneller, bieden we een leer-werkomgeving met infrastructuur, apparatuur, personeel en kennis om de stap van proefschrift of businessplan naar praktijk te maken.”

Praktijk
Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+, de Technische Universiteit Eindhoven, DSM en de Provincie Limburg legden in 2015 80 miljoen euro op tafel voor de op- en inrichting van InSciTe. Bedoeld om innovaties op papier naar de praktijk te vertalen. “Er zijn zo veel onderzoekers met briljante promoties, zo veel startende ondernemers met ideeën die vastlopen op de technische en kwaliteitsuitwerking en daarmee gepaard gaande financiering”, weet Danielle Curfs, zelf gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht, “InSciTe is destijds opgericht om deze ondernemers en onderzoekers een leer-werkomgeving te bieden en ze zo te helpen om hun ideeën zelf door te ontwikkelen.”

InSciTe richt zich op het vertalen van min of meer bewezen concepten naar industriële én medische toepassingen. Danielle Curfs houdt zich sinds de oprichting bezig met de biomedische kant. “Al vanaf de start was de belangstelling groot. We hadden meteen verschillende projecten en start-ups onder handen. Afgelopen jaar hebben zich zo veel kandidaten gemeld dat we serieus zijn gaan nadenken over uitbreiding.”

Zelfstandig
Deze gaat er nu dus, hoogstwaarschijnlijk, komen. Sterker, zegt Danielle Curfs, “we willen een en ander in een zelfstandig bedrijf onderbrengen met labs, cleanrooms, technische en kwaliteitsspecialisten. Allemaal elementen die op basis van behoefte in te huren zijn door start-ups en onderzoekers. De tarieven zijn betaalbaar omdat faciliteiten als infrastructuur, apparatuur en kennis en kunde zoveel mogelijk gedeeld worden. Er is een overkoepelend kwaliteitsmanagementsysteem en onderhoud en kalibratie van de apparatuur wordt voor je gedaan waardoor kostbare tijd en geld bespaard kan worden ten opzichte van een stand alone. InSciTe zal in ieder geval de eerste jaren een belangrijke klant worden.”

Kennisdelen
Volgens Danielle Curfs is de werkwijze van de biomedische matrix versneller uniek. “Verschillende projecten in één ruimte, dat is ongekend. Ondernemers zijn nogal eens huiverig voor pottenkijkers of spionage. Misplaatste angst. Onze klanten komen met reeds gepatenteerde uitvindingen. Onderling bijten ze elkaar niet. Integendeel, ze leren van elkaar en delen kennis. Een perfect voorbeeld van open innovatie. Dit instituut is de brug voor het gat tussen proefschrift of businessplan naar toepassing, in vakjargon ook wel de Valley of Death genoemd. Hier sneuvelen de meest veelbelovende innovaties. Wij bieden een compleet pallet aan faciliteiten én maken de weg vrij voor de volgende, cruciale stap: de klinische testfase. Daarvoor zijn de relaties tussen de campus hier in Geleen en die van Maastricht van onschatbare waarde. Concepten komen onder andere vanuit Maastricht, waarna ze hier in de opschalingsfase komen en vervolgens neemt Maastricht UMC de klinische tests voor haar rekening.”

Productie
En daarna volgt er nóg een stap. “Als de uitvinding inderdaad technisch en klinisch gevalideerd is, dan is hier voldoende ruimte om productiefaciliteiten op te zetten. Op de campus is voldoende ruimte beschikbaar én door het traject dat partijen in de matrix doorlopen hebben, beschikken ze zelf over een basis van gekwalificeerd personeel. Goed voor de werkgelegenheid en de verdere ontwikkeling van de Brightlands campussen. Daarmee is een compleet ecosysteem rond.”

Concreet
Zijn er al concrete voorbeelden? “Zeker”, zegt Danielle Curfs met een brede glimlach. “Hier wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een implantaat waarmee gedoseerd medicijnen in het oog kunnen worden afgegeven. Ook vinden er twee parallelle ontwikkelingen plaats om nieuwe bloedvaten te creëren voor dialyse patiënten en een stamceltherapie voor de behandeling van dwarslaesies. Momenteel zijn we met zeven eigen projecten bezig en zijn er vier bedrijfjes bij ons ingetrokken. Er is momenteel een wachtlijst van start-ups die ook graag gebruik willen maken van onze matrix versneller. Ik kan niet wachten voordat we ook deze partijen kunnen huisvesten en verder helpen.”

Share:

The dream of our Program Manager Biomedical

Chemelot InSciTe